Een unieke kans voor alle experts inzake Pedagogie

Bent u een instelling en wilt u zoveel mogelijk actoren uit het onderwijs ontmoeten op één enkele plek? De voordelen van een deelname aan een vakbeurs moeten niet langer worden bewezen, op voorwaarde dat de beurs (beurzen) waar u een stand opzet op het juiste doelpubliek zijn gericht.

De vele bezoekers die deelnemen aan het Salon zijn op zoek naar tools, informatie en advies om hun klassen of groepen kinderen beter te beheren, om hun school te laten functioneren en deze uit te rusten met het benodigde materiaal.

U zal in contact komen met professionals uit het onderwijs, de opvoeding en de kinderopvang die nieuwigheden willen ontdekken en uittesten, zich met nieuwe tools willen uitrusten zodat ze beter onderwijs kunnen aanbieden en kinderen beter kunnen ondersteunen.

Ontmoet professionals uit de onderwijswereld

Deze profielen uit de pedagogische sector nemen deel aan het Salon EDUC om er alles te vinden wat ze nodig hebben voor het onderwijs, de ondersteuning van kinderen of het beheer van een instelling. Onze bezoekers zijn geïnteresseerd in een groot aantal activiteitensectoren die hen eigen zijn en ze zijn steeds op zoek naar pedagogische nieuwigheden.

Ze zijn met zovelen omdat we hen meer dan 360 stands voorstellen die passen bij de verschillende sectoren, zoals de scholen en pedagogie, talen, informatica, opleidingen, psychomotoriek, pedagogische spelletjes, schoolverlaters, transport, ondersteuning voor leerkrachten en zoveel meer!

Wie neemt deel aan het Salon?

De profielen van de bezoekers in de pedagogische sector zijn erg uiteenlopend en elke bezoeker zal erg specifieke stands bezoeken in functie van zijn beroep, zijn behoeften en zijn eventuele vragen. Enkele van de profielen die u er kan ontmoeten:

Onthaalouders

Die instaan voor het onthaal van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar in huishoudelijke sfeer

Animatoren

Professionals voor het beheer van groepen en projecten die groepen kinderen van alle leeftijden beheren en ontvangen.

Coördinatoren (in animatie)

Die instaan voor de pedagogische ondersteuning van een animatieteam en animatoren rekruteren om hen te mobiliseren in een animatieproject.

Bibliothecarissen

Die kinderen de schatten en diversiteit van de geschreven cultuur bijbrengen en waarvan het aantal groeit

De directeurs en directrices van scholen of crèches

Zij evalueren de relevantie van de methodes en middelen die worden gebruikt door de onderwijzers en ze zien erop toe dat de programma’s en de vastgelegde doelstellingen inzake competenties worden gerespecteerd.

Hun functie bestaat er ook in om de onderwijzers te informeren over de hervormingen die momenteel worden doorgevoerd en de pedagogische innovaties, de human resources-elementen voor een pluridisciplinair team (kinderverzorgers en kinderverzorgsters, psychologen, enz.)

Onderwijzers en onderwijzeressen

Die personen helpen of groepen ondersteunen voor de uitwerking van een project, zoals creatieve sportieve, culturele, enz. activiteiten.

Leerkrachten in het secundair onderwijs

Ze geven les in één of meerdere vakken aan leerlingen in de vorm van algemene lessen zoals wiskunde, Frans, geschiedenis en optionele cursussen zoals tekenen, koken, enz.

Onderwijzers en onderwijzeressen in de kleuterschool en lagere school

In de kleuterschool wordt er lesgegeven aan kinderen van tweeënhalf tot zes jaar oud. Deze leerkrachten staan in voor de ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren er met name bij in spelvorm.

In het lager onderwijs wordt er lesgegeven aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze kinderen volgen verschillende fundamentele vakken zoals lezen, schrijven en rekenen, alsook wereldoriëntatie waar ze leren over wetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis.

Leerkrachten in het buitengewoon onderwijs

Dit onderwijs wordt onderverdeeld in 8 types. De leerkrachten zetten zich in voor één type dat is verbonden aan een bepaalde leerstoornis of aan een vorm van handicap

Taalleraars

Voor het aanleren van een vreemde taal gaat deze leerkracht inspelen op de intellectuele nieuwsgierigheid van leerlingen om ze te begeleiden in de ontdekking van andere culturen.

Turnleerkrachten

Die instaan voor het aanleren van een bepaalde sport om een goede fysieke, mentale en sociale conditie te behouden.

Opleiders

Die instaan voor erg precieze competenties inzake waarden en knowhow

Inspecteurs

Dit zijn experts die instaan voor de kwaliteit van het onderwijs door zich bezig te houden met de ondersteuning en opvolging van leerkrachten

Logopedisten

Die taalproblemen op systematische manier aanpakken

Bemiddelaars op school

Externe personen die op een vertrouwelijke manier werken om akkoorden te sluiten tussen personen met een verschillende mening.

Monitors

Die zich bezighouden met kinderen van drie tot twaalf jaar, al dan niet met een beperking, binnen en buiten de schoolmuren.

Professoren op de universiteit

Die hun kennis overdragen via theoretische cursussen, een analytisch vermogen ontwikkelen en studenten opleiden op een wetenschappelijke/professionele manier

Specialisten in psychomotorische revalidatie

Stimuleren en bevorderen de harmonieuze ontwikkeling van een persoon op psychologisch en motorisch vlak.

Kinderverzorgers en -verzorgsters

Die de allerkleinsten ondersteunen bij het nemen van een bad, de maaltijden, de flesjes, het aan- en uitkleden, de luiers, enz.

Specialisten van het onderwijs

Die de onderwijsmethodes evalueren en verbeteren

Zorg voor een goede organisatie voor de start van het evenement

Hoe vroeger u uw plaats reserveert, hoe meer stands er nog beschikbaar zullen zijn. U bent er met andere woorden zeker van dat u de stand kan kiezen die het best is aangepast aan uw persoon en instelling.

 

Vraag om gecontacteerd te worden