Hoe kan u de directeurs van scholen en beheersinstanties van instellingen bereiken?

Wilt u uw modernste materialen voorstellen aan directeurs en beheersinstanties? Het Salon EDUCdir is specifiek toegespitst op deze profielen van bezoekers die volledig beschikbaar zullen zijn.

De directeurs van de scholen en beheersinstanties van gemeenschappen kunnen slechts enkele uren vrijmaken voor bedrijven. Het is dan ook moeilijk om met hen te kunnen spreken en hun uw producten en/of diensten te laten testen.

De directeurs en beheersinstanties moeten het pedagogisch plan beheren door de relevantie van de middelen die worden aangewend door hun teams te beoordelen. Ze staan ook in voor alle administratieve taken die moeten worden uitgevoerd door de instelling.

Het Salon EDUCdir is dus de ideale gelegenheid om hen te bereiken.

De beste manier om uw producten en/of diensten te verkopen aan directeurs en beheersinstanties

De deelname aan een vakbeurs zoals EDUCdir zorgt voor een ervaring die geen enkel ander medium u kan bieden. Een beurs vormt zowel een communicatiemiddel als ontmoetingsplaats.

Wanneer u een stand houdt op EDUCdir, zal u in contact kunnen komen met professionals waarmee u kan uitwisselen en, natuurlijk, beschikbare prospecten met sterke kwalificaties. Het is de beste manier om uw producten en diensten in de kijker te plaatsen, in een minder formele sfeer dan het gemiddelde directiekantoor.

Verhoog de toegevoegde waarde van uw bedrijf bij het betrokken publiek

Op deze beurs werd alles in het werk gesteld opdat u kan genieten van een optimale zichtbaarheid. Uw openbaar profiel wordt getoond op de website van de beurs, de directeurs van de scholen en beheersinstanties van gemeenschappen kunnen zo uw producten en diensten alvast beter leren kennen voorafgaand hun bezoek aan onze beurs.

U kan verder genieten van de grote naamsbekendheid en de goede reputatie van de salons EDUC en EUDCdir.

Welke bezoekers worden verwacht op het Salon EDUCdir?

De profielen van de bezoekers aan de beurs lopen sterk uiteen. Elke bezoeker zal erg specifieke stands bezoeken in functie van zijn beroep, zijn behoeften en zijn eventuele vragen.

Directeurs van schoolinstellingen

Over het algemeen kennen de oudere leerkrachten de dagelijkse werking waarmee de leden van hun schoolteams worden geconfronteerd.

Ze staan in voor de toepassing en updates van het schoolwerkplan en evalueren de relevantie van de methodes en middelen die worden gebruikt door de onderwijzers en ze zien erop toe dat de programma’s en de vastgelegde doelstellingen inzake competenties worden gerespecteerd.

De directeur brengt de onderwijzers op de hoogte van de hervormingen die momenteel plaatsvinden en de pedagogische innovaties. Het is de drijvende kracht van een instelling.

Beheerinstantie van instellingen of gemeenschappen

Een beheersinstelling staat in voor het materiële en financiële beheer onder het gezag van een schoolhoofd of directeur.

Hij is verantwoordelijk voor de algemene boekhouding en alle activiteiten die zijn verbonden aan de vervanging en het onderhoud van de meubels en de gebouwen van de instelling.

 

Vraag om gecontacteerd te worden