Waarom komen exposeren op het Salon Livre Jeunesse

We hebben besloten om al onze inspanningen toe te spitsen op de relatie tussen u, specialisten van het boek, en de professionals uit de educatieve sector en de kinderopvang.

De voordelen van het Salon Livre Jeunesse

Het Salon Livre Jeunesse wil zo goed mogelijk inspelen op uw noden, met onder meer:

  • De mogelijkheid om uw contacten met de professionals uit het onderwijs, de educatieve sector en de kinderdagopvang (bibliothecarissen, leerkrachten uit het kleuter- en basisonderwijs, pedagogen, toekomstige leerkrachten, inspecteurs, aankoopverantwoordelijken in scholen, …) aanzienlijk te vergroten.
  • Beleidbepalers die de jongeren daarna beter zullen kunnen adviseren, en die beter onderlegd zullen zijn om hen de liefde voor het boek bij te brengen.
  • De gelegenheid om meer dan 20.000 bezoekers te bereiken die geïnteresseerd zijn in de wereld van de kinderen en vaak zelf ouders zijn.
  • Een forum voor expressie en debat rond jeugdliteratuur, het gebruik ervan in de klas, de plaats ervan in de opvoeding en het belang ervan tijdens het hele leerproces.

Elk jaar zijn een veertigtal uitgeverijen uit België, Frankrijk, Zwitserland, Quebec … vertegenwoordigd. Daartoe behoren zowel grootschalige uitgevers als kleine, creatieve uitgeverijen.

Zin geven om te lezen

Het lezen van boeken is voor elk kind een verplichte en essentiële stap naar kennis en cultuur. Elk kind moet kunnen ontdekken hoe leuk lezen is.

Die belangrijke rol is in de eerste plaats weggelegd voor de professionals uit de educatieve sector – die weinig of niet onderlegd zijn in deze materie – en voor de specialisten van het boek …

Het Salon du Livre Jeunesse kan hiervoor sensibiliseren. Het moedigt de professionals aan om deze rol op te nemen. Het Salon laat hen ook kennismaken met de troeven van het jeugdboek, de mogelijke animaties rond het boek, de vele thema’s die in de klas aan bod kunnen komen, …  Op deze beurs kan de bezoeker terecht voor advies, oriëntatie en opleiding.

Het programma 2018

Het Salon is een heel efficiënt middel om het jeugdboek te promoten in de educatieve wereld en uw boeken hun weg naar de scholen te doen vinden.

Rond dit thema is een nieuwe sensibiliseringscampagne gepland: “Faites du livre le meilleur ami de vos élèves” (Maak van het boek de beste vriend van uw leerlingen). Meer dan 20.000 professionals uit de educatieve wereld en ouders zullen aanwezig zijn om naar uw leestips te luisteren, uw collecties te doorbladeren, uw nieuwigheden te ontdekken, …

Klas- of schoolbibliotheken, boeken op papier of e-boeken, integratie van het digitale aspect in de literatuur, … maar ook hoe prentenboeken beter gebruiken in de klas, hoe de interesse van  kleuterscholen voor boeken wekken, welke boeken kiezen, hoe het jeugdboek gebruiken om een themales te illustreren, hoe de wereld onder de knie krijgen via sprookjes, hoe verhalen vertellen, hoe de kamishibaï gebruiken in de klas, hoe de jongerenpers gebruiken in de klas, … stuk voor stuk onderwerpen die aan bod komen tijdens lezingen en workshops.

U aarzelt nog om exposant te worden of u hebt nog vragen?

Raadpleeg de plannen en tarieven van de stands

Raadpleeg de plannen van de beschikbare stands en hun tariefroosters en vul de bestelbon in

Raadpleeg de plannen en tarieven

Over de beurzen

EDUCbeurs wordt georganiseerd door:

People & Places

Adres :
Emile Bockstaellaan 191
1020 Brussel België

E-mail : info@saloneduc.be

Fax : +32 2 423 28 89